background ho
A comprehensive course of acting art (sold out)

Maximum attendance at the course - 15

 • კურსში შედის:

  • თეატრის მიმართულება;
  • კინოს მიმართულება;
  • მუსიკის მნიშვნელობა სინთეზურ ხელოვნებაში;
  • მოძრაობის ხელოვნება;
  • პრაქტიკული და თეორიული ნაწილი.


  ნანუკა ხუსკივაძე

  სამსახიობო ხელოვნების სპეციფიკა; მისი გამომსახველობითი ხერხები, ფორმები. ტექსტის კრიტიკული ანალიზი; სასცენო მეტყველება და მისი მნიშვნელობა.

  მიკა მდინარაძე

  მუსიკის როლი სინთეზურ ხელოვნებაში. რა როლი აქვს მუსიკას თეატრსა და კინოში. მუსიკის სხვადასხვა ასპექტის განხილვა სინთეზურ ხელოვნებაში.


  ნატალია ჯუღელი

  მსახიობის თანამედროვე გამოწვევები საერთაშორისო რუკაზე.

  ვინ არიან აგენტები და როგორ დავუკავშირდეთ მათ? ინდუსტრიის დღევანდელი მოთხოვნები დამწყები და პროფესიონალი მსახიობებისთვის.

  უტა ბერია

  სამსახიობო ხელოვნების სპეციფიკა კამერასთან მუშაობის დროს. ტექსტის ანალიზი, პერსონაჟთან იდენტიფიცირება, მისი ღია და ფარული მოტივაციის კვლევა.

  ნიკოლოზ წულუკიძე

  ქართული თეატრის ისტორიის შესწავლის მოკლე ექსკურსი ანტიკური საბერძნეთიდან ( ესქილე, სოფოკლე, ევრიპიდე) ქართულ თეატრალურ წარმოდგენებამდე. ქართული თეატრის განხილვა მისი პირველი ნაბიჯებიდან (ერეკლეს თეატრი) თამამედროვე თეატრალური წარმოდგენების ჩათვლით.

  ნათია ჩიკვაიძე

  სტუდენტები გამოიკვლევენ  სამსახიობო და ქორეოგრაფიული ამოცანების სინთეზურ დავალებებს, სადაც მათ საშუალება ექნებათ იმუშაონ საკუთარ ფანტაზიასთან, გრძნობებთან და ემოციებთან. ქორეოგრაფიული ნაწილი მოიცავს სივრცის შესწავლასა და კომპოზიციურ მუშაობას, სომატურ ძიებას მოძრაობასთან, ასევე ექსპრესიული თეატრალური ფორმების ძიებას მათი ინდივიდუალური სხეულის გამოცდილებებიდან.

  თეო ხატიაშივილი

  კინოსტილები და კინომსახიობის თავისებურებანი

  • ჰოლივუდი და ვარსკვლავთა სისტემის შექმნა (დრამატურგიული სქემები და კოდები, რომელიც კინოს სემანტიკას დღემდე განსაზღვრავს, ვარსკვლავთა იმიჯები, დამყარებული გენდერულ სტერეოტიპებზე)
  • ტიპაჟი&დრამატული მსახიობი - ნეორეალისტური ტრადიცია თანამედროვე კინოში
  • მსახიობი, როგორც ავტორის/რეჟისორის ალტერ-ეგო და თანაავტორი
  • პოეტური კინო და პირობითი ენა - მსახიობი, როგორც „მასალა“

  (ბოლო ორ თემაში ცალკეული რეჟისორები იქნება გამოყოფილი და თვის მეორე ლექცია დაეთმობა მათ ვრცელ განხილვას).

  კურსის ხანგრძლივობა - 3 თვე.

  13 თებერვალი - 8 მაისი

  კურსზე მაქსიმალური დასწრების რაოდენობა - 15

  კურსი ჩატარდება საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში SEU.

  მისამართითბილისიწინანდლის 9

  კურსზე მოხვედრა შეეძლებათ მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებმაც გაიარეს კითხვარი.

  დასარეგისტირებლად გაიარე კითხვარი

 • 01
  The course includes:  theater direction;
  cinema direction;
  Importance of music in synthetic art;
  art of movement;
  practical and theoretical part.

 • 02
  Nanuka Khuskivadze  specificity of acting art; Its expressive ways, forms. critical analysis of the text; Stage speech and its meaning.

 • 03
  Mika Mdinaradze  The role of music in synthetic art. What is the role of music in theater and cinema? Discussion of various aspects of music in synthetic art.

 • 04
  Natalia Jugheli

  Contemporary challenges of the actor on the international map.

  Who are the agents and how to contact them? Today's industry demands for budding and professional actors.

 • 05
  Uta Beria


  The specifics of acting art while working with the camera. Analysis of the text, identification with the character, research of his open and hidden motivation.

 • 06
  Nikoloz Tsulukidze

  A short excursion to study the history of Georgian theater from ancient Greece (Aeschylus, Sophocles, Euripides) to Georgian theatrical performances. Discussion of Georgian theater from its first steps (Erekle Theater) including modern theatrical performances.

 • 07
  Natia Chikvaidze

  Students will explore synthetic tasks of acting and choreography tasks where they will have the opportunity to work with their own imagination, feelings and emotions. The choreographic part includes the study of space and compositional work, somatic exploration with movement, as well as the search for expressive theatrical forms from their individual bodily experiences.

 • 08
  Teo Khatiashvili

  Film styles and features of the film actor

  Hollywood and the creation of the star system (dramatic schemes and codes that determine the semantics of cinema to this day, star images based on gender stereotypes)
  Type & dramatic actor - neorealist tradition in modern cinema
  Actor as author/director's alter ego and co-author
  Poetic Cinema and Conventional Language - Actor as "Material"
  (In the last two topics, individual directors will be singled out and the second lecture of the month will be devoted to their extensive discussion).

 • 09
  FEBRUARY 13 - MAY 8

  Duration of the course - 3 months.

  The maximum number of participants in the course is 15

  The course will be held at the National University of Georgia SEU.

  Address: Tsinandli 9, Tbilisi

Meet Your Teachers
 • teacher photo
  Nanuka

  Acting for Film and Television. 8 Week Certification Courses

Related Skills
teacher photo
Date

13 Monday February - 08 Monday May 2023

Location

Tbilisi

Time

14:34 - 15:34 am PST

Cost

$ 785.00

buy Now contact

Got Questions?

Write us

Meet Your Teachers
 • teacher photo
  Nanuka

  Acting for Film and Television. 8 Week Certification Courses

Related Skills
All Courses
Free Spirit Filmmaker Course Under the leadership of Nikoloz Khomasuridze
Free Spirit Filmmaker Course Under the leadership of Nikoloz Khomasuridze

NIKOLOZ KHOMASURIDZE

Date05.06.2023

Time14:00

Free Spirit Filmmaker Course Under the leadership of Nikoloz Khomasuridze

NIKOLOZ KHOMASURIDZE

14-week intensive training course for for future film directors, producers and screenwriters

Cost $ 1600

One Week Workshop For Film Actors (In Tbilisi) (SOLD OUT)
One Week Workshop For Film Actors (In Tbilisi) (SOLD OUT)

Miguel Pérez

Date07.02.2023

Time07:00

One Week Workshop For Film Actors (In Tbilisi) (SOLD OUT)

Miguel Pérez

Workshop by Miguel Perez

Cost $ 400

Masterclass for Actors: SOLD OUT
Masterclass for Actors: SOLD OUT

Miguel Pérez

Date30.08.2022

Time12:00

Masterclass for Actors: SOLD OUT

Miguel Pérez

MASTERCLASS FOR ACTORS

Free Course

Specialty, stuntman, Duration 9 months (36 weeks)
Specialty, stuntman, Duration 9 months (36 weeks)

David Khubua

Date01.09.2023

Time12:00

Specialty, stuntman, Duration 9 months (36 weeks)

David Khubua

The maximum number of students in one group is 25.

Cost $ 3800

Blueprint On How To Get Your Film Independently Financed (Recording, 2 hour, 18 minutes)
Blueprint On How To Get Your Film Independently Financed (Recording, 2 hour, 18 minutes)

Steve Longi

Date29.08.2022

Time12:00

Blueprint On How To Get Your Film Independently Financed (Recording, 2 hour, 18 minutes)

Steve Longi

2 Hours Online Masterclass

Cost $ 12

Writing for Film and Television: Structuring Dramatic Representation
Writing for Film and Television: Structuring Dramatic Representation

Zaza Koshkadze

Date17.10.2022

Time12:00

Writing for Film and Television: Structuring Dramatic Representation

Zaza Koshkadze

Writing for moving picture: structuring dramatic representation

Cost $ 2350

Stunt Performer 3 Months Certification Course
Stunt Performer 3 Months Certification Course

David Khubua

Date17.10.2022

Time11:45

Stunt Performer 3 Months Certification Course

David Khubua

The Art of stunts Choreography of the fight scene Acrobatics (for filming) Structure and dynamics of Rigging (for filming) Use of firearms in the movie Working with the camera (for stunt perform

Cost $ 1950

Stunt Performer 6 months Certification Course
Stunt Performer 6 months Certification Course

David Khubua

Date06.02.2023

Time11:40

Stunt Performer 6 months Certification Course

David Khubua

Head Specialist of the speciality – David Khubua The Art of stunts - David Khubua The choreography of the fight scene- David Khubua and Giorgi Ustarashvili Acrobatics, Structure and Dynamics of

Cost $ 2550

Film finance and agreements: Masterclass SOLD OUT
Film finance and agreements: Masterclass SOLD OUT

Robert Bell

Date15.09.2022

Time12:00

Film finance and agreements: Masterclass SOLD OUT

Robert Bell

Length 2 hours

Cost $ 59

Masterclass: Introduction to Film Finance and Sales SOLD OUT
Masterclass: Introduction to Film Finance and Sales SOLD OUT

Brian Beckmann

Date30.08.2022

Time12:00

Masterclass: Introduction to Film Finance and Sales SOLD OUT

Brian Beckmann

Length: 2 hours

Cost $ 59

Masterclass: Music is the Invisible Actor SOLD OUT
Masterclass: Music is the Invisible Actor SOLD OUT

Carlo Siliotto

Date08.09.2022

Time12:00

Masterclass: Music is the Invisible Actor SOLD OUT

Carlo Siliotto

Length – 2 hours

Cost $ 59

Blueprint On Festivals and Awards Campaigns: an Unbeatable Match Masterclass. (Recording: 1 hour, 22 minutes)
Blueprint On Festivals and Awards Campaigns: an Unbeatable Match Masterclass. (Recording: 1 hour, 22 minutes)

Silvia Bizio

Date14.09.2022

Time12:00

Blueprint On Festivals and Awards Campaigns: an Unbeatable Match Masterclass. (Recording: 1 hour, 22 minutes)

Silvia Bizio

You will recieve a recording of a masterclass which is a blueprint for a successful festival and award campaigns from a Member of HFPA (The Golden Globes)

Cost $ 9.98

Breaking into Hollywood: Masterclass SOLD OUT
Breaking into Hollywood: Masterclass SOLD OUT

Janet Nepales

Date19.08.2022

Time12:00

Breaking into Hollywood: Masterclass SOLD OUT

Janet Nepales

Title: Length: 1-1.5 hours

Cost $ 59

Acting for Film and Television 8 weeks certification course
Acting for Film and Television 8 weeks certification course

Miguel Pérez

Date23.01.2023

Time12:00

Acting for Film and Television 8 weeks certification course

Miguel Pérez

Study acting techniques with Miguel Perez (Seinfeld, Star Trek Voyager, Ocean's 11, Million Dollar Baby)

Cost $ 620

Acting for Film and Television 8 weeks certification course SOLD OUT
Acting for Film and Television 8 weeks certification course SOLD OUT

Miguel Pérez

Date24.10.2022

Time12:00

Acting for Film and Television 8 weeks certification course SOLD OUT

Miguel Pérez

Study acting techniques with Miguel Perez (Seinfeld, Star Trek Voyager, Ocean's 11, Million Dollar Baby)

Cost $ 477