ჩვენ გვსურს ვიმუშაოთ
შენთან

იქ სადაც ვარ ჩვენ, ხართ
შენთან

ერთად წარმატებისკენ